Zoals jullie weten, en ook te lezen is in onze beleidsverklaring, vinden wij verantwoord om gaan met het milieu, ons energieverbruik en het reduceren van CO2 belangrijk. Daarom willen wij als organisatie gecertificeerd worden voor het ‘CO2-bewustzijn’ certificaat. Ons beleid is gebaseerd op periodieke metingen, inventarisaties, evaluaties en onderzoeken van de in ons bedrijf voorkomende risico’s en CO2-uitstoot. We willen jullie laten zien hoeveel energie we verbruiken en hoeveel CO2 we daarmee uitstoten, wat onze doelstellingen zijn en hoe we dit gaat bereiken. 

Wilt u meer informatie over de CO²-prestatieladder, deze zijn te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO): Prestatieladder Sloos & Zoon B.V..